top of page

OWRZODZENIE PODUDZIA I ZAPALENIE ŻYŁ

Owrzodzenie podudzi jest najczęstszym powikłaniem długotrwałego i nawracającego procesu zapalnego żył kończyn dolnych.

Stan owrzodzenia / niegojącej się rany podudzia jest najtrudniejszym do leczenia powikłaniem zapalenia żył.

Może występować również w innych schorzeniach i dlatego każda kwalifikacja do leczenia z użyciem pijawek wymaga konsultacji i nadzoru lekarskiego.

Leczenie jest procesem długotrawłym i wymaga od pacjenta dużego zdyscyplinowania.

owrzodzenie podudzia
zagojone owrzodzenie podudzia

Efekt leczenia z użyciem terapii pijawkowej

bottom of page